Sogneeftermiddage og aftner

Sogneeftermiddage og aftner

Vi begynder sogneeftermiddage kl. 14.00 og slutter kl. 16.00 
Sogneeaftner begynder kl. 19.30 og slutter kl. 21.30

 

Alle er hjerteligt velkommen til at deltage.

Fri entré - dog kaffe og kage kr. 25,-

Vi kan nu også modtage betaling via MobilPay nr. 328282 

Onsdag den 16. august kl. 14.00 - 16.00


"Hvad jeg fandt på loftet i det gamle zinkbadekar på gården i Sønderjylland!"
Dorte Volck Paulsen, sognepræst i Sct. Johannes kirke
og provst for Vejle provsti

1. og 2. verdenskrig er ikke langt væk, når man færdes i grænselandet.
Og når jeg taler om grænseland, så tænker jeg både på Sydslesvig syd for grænsen og Sønderjylland nord for grænsen.
Jeg føler mig tilknyttet grænselandet pga. familierelationer, men også fordi folk har fortalt mig deres historie! Historierne har gjort stort indtryk og sat mit eget liv i perspektiv!
Da jeg så også var så heldig at blive gift med en sønderjyde, fandt jeg alverdens skatte og historier oppe i badekarret på loftet.
Alle disse historier vil jeg glæde mig til at dele med jer i mit foredrag! 

Tirsdag den 12. september kl. 19.30 – 21.30

”Min romerske dagbog"
Tidligere præst i Sct. Johannes kirke og provst for Vejle Provsti, Leif Arffmann

Leif kom første gang til Rom i 1964, og har siden da opholdt sig dér i kortere eller længere tid.

Der vil blive fortalt om både historie og oplevelser, ligesom vi vil blive ført
rundt i mange af byen Roms hjørner.

Onsdag den 11.oktober kl. 14.00 - 16.00

"Mine 50 år med alderdommen"
Inge Merete Kristiansen, menighedsrådmedlem i Sct. Johannes Sogn

Denne eftermiddag vil Inge fortælle om sit første møde med gamle mennesker, da hun som 16-årig fik arbejde på et alderdomshjem.
Her fangede hun hurtigt interessen for denne aldersgruppe, som hun siden har beskæftiget sig med hele sit arbejdsliv, indtil hun blev folkepensionist.

Inden arbejdslivet ophørte, fik hun den glæde at blive hædret med Dronningens fortjenstmedalje efter 40 år ved Vejle kommune.


Tirsdag den 14. november kl. 19.30 til 21.30

”I Kobo Daishis fodspor” - og Coronaens skygge
Bjørn Elkjer, organist i Skibet Kirke

En pilgrimsvandring i Japan på Shikoku 88.  
En rejse på verdens ældste pilgrimsrute på 1200 km. Blev et mindeværdigt møde med Japan og den japanske kultur.
Bjørn vil vise fotos og fortælle om sine mange oplevelser på sin 1½ måneders lange tur.
Der vil også være musik og vi skal synge nogle sange fra Japan.

Sct. Johannes Kirke - Boulevarden 7B, 7100 Vejle

@ Webmaster  @