Menighedsrådsvalg 2024

Menighedsrådsvalg 2024

Inge Kristiansen

Hvorfor er jeg i MR?

At jeg igennem mit arbejde i MR kan være med til at skabe et sogn hvor der er plads til ALLE!

Erfare at nye ideer og tiltag bliver positivt imødegået af provsti, præster, medarbejdere og brugere af kirken/sognehuset samt kolleger i Menighedsrådet.

Der er et godt og konstruktivt samarbejde i alle sammenhænge.

Diakoni arbejdet, i mødet med mennesker,  ligger mig meget på sinde og derigennem udlever jeg mit sociale medansvar.

Ser derfor med forhåbning frem til at blive genvalgt til en ny periode i menighedsrådet ved Sct. Johannes Sogn.

Ib Allan Holck

I 1992 blev jeg opfordret til at stille op til menighedsrådsvalget i Sct. Johannes sogn, og jeg stiller med glæde op igen.

Dengang vidste jeg ikke rigtigt, hvad det var, jeg gik ind til, men jeg opdagede dog hurtigt, at rådet også dengang bestod af mennesker med forskellige indstillinger til kirken og dens arbejde.
Hele mit voksenliv har jeg altid været involveret i frivilligt arbejde.
Så når nogen spørger hvorfor, så er det, fordi jeg er nysgerrig efter at vide, hvordan tingene hænger sammen, og fordi jeg gerne vil være medbestem-mende i mit lokalområde.
Nu er mit daværende lokalområde jo blevet skiftet ud nogle gange, men så længe jeg kan gøre en forskel med mit engagement i kirken ved hjælp af sognebåndsløsning, stiller jeg gerne op til et nyt valg.
Man kan jo kun sætte sit præg på tingene ved at deltage aktivt.
For mig er det spændende at være med til at få kirken til at fungere optimalt i samarbejde med præster og personale. Det koster tid og energi at være engageret, men man får ofte den store sidegevinst at få mange nye gode venner.
Så på spørgsmålet HVORFOR, er svaret: Fordi jeg gerne vil være med til at gøre en forskel.